INFOGRAPHICS: Kinh tế - xã hội 4 tháng: Nhiều lĩnh vực tiếp tục xu hướng tích cực

(Chinhphu.vn) - Tổng cục Thống kê vừa công bố báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2024, cho thấy tình hình kinh tế - xã hội khởi sắc trên nhiều lĩnh vực.

30/04/2024 10:05

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 6%; thu ngân sách nhà nước đạt trên 43%; gần 53 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới... Vốn đầu tư nước ngoài 4 tháng đầu năm tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước; cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 8,4 tỷ USD...

INFOGRAPHICS: Kinh tế - xã hội 4 tháng: Nhiều lĩnh vực tiếp tục xu hướng tích cực- Ảnh 1.

INFOGRAPHICS: Kinh tế - xã hội 4 tháng: Nhiều lĩnh vực tiếp tục xu hướng tích cực- Ảnh 2.

INFOGRAPHICS: Kinh tế - xã hội 4 tháng: Nhiều lĩnh vực tiếp tục xu hướng tích cực- Ảnh 3.

INFOGRAPHICS: Kinh tế - xã hội 4 tháng: Nhiều lĩnh vực tiếp tục xu hướng tích cực- Ảnh 4.