Infographic: Các nhiệm vụ chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc ở các bộ, cơ quan, địa phương

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ có công điện chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, tăng cường trách nhiệm, đẩy mạnh tinh thần dám nói, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích của đất nước, của Nhân dân tại các bộ, cơ quan, địa phương và của cán bộ, công chức.

24/04/2023 08:24
Infographics: Các nhiệm vụ chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc ở các bộ, cơ quan, địa phương - Ảnh 1.

Infographics: Các nhiệm vụ chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc ở các bộ, cơ quan, địa phương - Ảnh 2.

Thiết kế: Dương Tuấn