Infographic: Biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

(Chinhphu.vn) - Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng trở lại các ca nhiễm. Người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống để ngăn chặn dịch lây lan trong cộng đồng.

14/04/2023 11:31
Infographic: Biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới - Ảnh 1.

Biện pháp phòng chống COVID-19 trong tình hình mới

Infographic: Biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới - Ảnh 2.

Cách khử khuẩn phòng chống COVID-19 trong tình hình mới