Hoàng Thu Trang 26/10/2023 08:55

Hợp tác hỗ trợ ngân hàng số tại Việt Nam

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) hôm nay đã tổ chức lễ khởi động đánh dấu việc thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật trị giá 5 triệu USD, được tài trợ bởi Chính phủ Thụy Sĩ, nhằm phát triển các công nghệ tài chính giúp cải thiện tài chính toàn diện ở Việt Nam.

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) hôm nay đã tổ chức lễ khởi động đánh dấu việc thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật trị giá 5 triệu USD, được tài trợ bởi Chính phủ Thụy Sĩ, nhằm phát triển các công nghệ tài chính giúp cải thiện tài chính toàn diện ở Việt Nam.

Khoản tài trợ này, cùng với khoản đóng góp 2 triệu USD từ Quỹ Nhật Bản vì châu Á và Thái Bình Dương Thịnh vượng và Thích ứng, do Chính phủ Nhật Bản tài trợ, sẽ hỗ trợ mở rộng tài chính khí hậu và tài chính toàn diện ở Việt Nam.

Dự án hỗ trợ kỹ thuật tạo các cơ hội đào tạo về công nghệ tài chính và các thông lệ tốt nhất về ngân hàng xanh cho cán bộ của NHNN, với mục tiêu 25% phụ nữ tham gia, và cung cấp dịch vụ tư vấn cho các DNVVN do nữ làm chủ trong việc chuẩn bị đơn đăng ký khoản vay xanh. Ngoài ra, dự án hỗ trợ kỹ thuật sẽ xây dựng năng lực cho các cơ quan chính phủ có liên quan và các thành viên của hiệp hội ngân hàng và fintech, đồng thời hỗ trợ một số các ngân hàng thương mại được lựa chọn trong việc phát triển ngân hàng số.

Từ ngày
- đến ngày