Tiến Quân 12/05/2022 17:57

Hội nghị Trung ương 5: Cơ sở chính trị vững chắc cho việc thể chế hóa thành pháp luật

(Chinhphu.vn) - Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII chính thức khép lại, thông qua nhiều nội dung quan trọng có ý nghĩa trước mắt và lâu dài đối với sự phát triển của đất nước

Theo PGS. TS Nguyễn Thị Báo - Giảng viên cao cấp Viện Nhà nước và Pháp luật (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), với kết quả của hội nghị trung ương lần này đã thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng "nói đi đôi với làm", cụ thể hóa quan điểm, định hướng trên 06 vấn đề quan trọng đã được đề ra trong Nghị quyết Đại Hội Đảng XIII.

Hội nghị Trung ương 5: Cơ sở chính trị vững chắc cho việc thể chế hóa thành pháp luật - Ảnh 1.

"Tôi tâm đắc nhất, trong bài phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư đã khẳng định quan điểm phát triển chất lượng Đảng viên", PGS. TS Nguyễn Thị Báo (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) cho biết.

Với những kết quả thành công của Hội nghị TW 5, cùng với truyền thống đoàn kết, nhất trí trong Đảng, sự ủng hộ, hưởng ứng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, nhất định sẽ tổ chức thực hiện thành công các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương lần này, góp phần từng bước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Từ ngày
- đến ngày