Hội nghị Chính phủ với các địa phương

(Chinhphu.vn) - Ngày 5/1/2022, Chính phủ tổ chức Hội nghị với các địa phương đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của năm 2021, triển khai Kết luận của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022.

05/01/2022 11:05
Hội nghị Chính phủ với các địa phương - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự Hội nghị Chính phủ với địa phương. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương dự Hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Chính phủ.

Hội nghị Chính phủ với các địa phương - Ảnh 2.

Hội nghị tập trung phân tích, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

 

Hội nghị Chính phủ với các địa phương - Ảnh 3.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính trò chuyện với các thành viên Chính phủ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

 Dự Hội nghị tại điểm cầu 63 tỉnh, thành phố có Bí thư Thành ủy, Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố.

Hội nghị Chính phủ với các địa phương - Ảnh 4.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương dự Hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Chính phủ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị.

Hội nghị Chính phủ với các địa phương - Ảnh 5.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao đổi với Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

 

Hội nghị Chính phủ với các địa phương - Ảnh 6.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

 

Hội nghị Chính phủ với các địa phương - Ảnh 7.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Chính phủ, Thủ đô Hà Nội. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

 

Hội nghị Chính phủ với các địa phương - Ảnh 8.

Hội nghị thảo luận kỹ lưỡng và thống nhất về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để triển khai Kết luận của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022

Hội nghị sẽ tập trung phân tích, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, khẳng định những ưu điểm và thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan. Đồng thời, đề xuất những giải pháp khắc phục, thảo luận kỹ lưỡng và thống nhất về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, nhất là Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức.

Hội nghị Chính phủ với các địa phương - Ảnh 9.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh trình bày Báo cáo về công tác chỉ đạo, điều hành và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Theo chương trình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh trình bày Báo cáo về công tác chỉ đạo, điều hành và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Hội nghị Chính phủ với các địa phương - Ảnh 10.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái trình bày báo cáo về các dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái trình bày báo cáo về các dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022.