Trần Long 20/05/2023 15:32

Học sinh không phải hoạt động ngoài trời khi nắng nóng gay gắt

(Chinhphu.vn) - Công điện gửi các Sở giáo dục và đào tạo về việc bảo đảm an toàn cho cán bộ, giáo viên, học sinh và ứng phó với nắng nóng tại các cơ sở giáo dục.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công điện gửi các Sở giáo dục và đào tạo về việc bảo đảm an toàn cho cán bộ, giáo viên, học sinh và ứng phó với nắng nóng tại các cơ sở giáo dục.

Theo nội dung công điện, thời gian này, các cơ sở giáo dục trong toàn quốc đang chuẩn bị hoàn thành năm học 2022-2023; học sinh lớp 9, lớp 12 đang tập trung ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Để bảo đảm an toàn cho cán bộ, giáo viên và học sinh, Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ sở giáo dục chủ động điều chỉnh kế hoạch giáo dục của nhà trường, sắp xếp thời khóa biểu hợp lý, bố trí khung thời gian đầu giờ sáng để tổ chức dạy các môn học, hoạt động giáo dục ngoài trời. Các nhà trường không bố trí cho học sinh tham gia các hoạt động giáo dục, hoạt động ngoại khóa trong thời điểm nắng nóng gay gắt.

Bên cạnh đó, các nhà trường cần rà soát, bổ sung, thay thế các thiết bị điện đã hỏng như quạt điện, điều hòa, quạt thông gió; tăng cường che chắn phòng học; mở cửa sổ để bảo đảm thông thoáng; tăng cường nước uống cho cán bộ, giáo viên, học sinh… 

Các đơn vị phối hợp với ngành điện cung ứng đầy đủ, kịp thời nguồn điện cho các trường học, đặc biệt là trường mầm non, trường tiểu học có học sinh nội trú, bán trú; phối hợp với ngành Y tế tổ chức tuyên truyền, giáo dục học sinh chăm sóc sức khỏe.Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công điện gửi các Sở giáo dục và đào tạo về việc bảo đảm an toàn cho cán bộ, giáo viên, học sinh và ứng phó với nắng nóng tại các cơ sở giáo dục.

Theo nội dung công điện, thời gian này, các cơ sở giáo dục trong toàn quốc đang chuẩn bị hoàn thành năm học 2022-2023; học sinh lớp 9, lớp 12 đang tập trung ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Học sinh không phải hoạt động ngoài trời khi nắng nóng gay gắt - Ảnh 1.

Không bố trí cho học sinh tham gia các hoạt động ngoại khóa trong thời điểm nắng nóng gay gắt

Để bảo đảm an toàn cho cán bộ, giáo viên và học sinh, Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ sở giáo dục chủ động điều chỉnh kế hoạch giáo dục của nhà trường, sắp xếp thời khóa biểu hợp lý, bố trí khung thời gian đầu giờ sáng để tổ chức dạy các môn học, hoạt động giáo dục ngoài trời. Các nhà trường không bố trí cho học sinh tham gia các hoạt động giáo dục, hoạt động ngoại khóa trong thời điểm nắng nóng gay gắt.

Bên cạnh đó, các nhà trường cần rà soát, bổ sung, thay thế các thiết bị điện đã hỏng như quạt điện, điều hòa, quạt thông gió; tăng cường che chắn phòng học; mở cửa sổ để bảo đảm thông thoáng; tăng cường nước uống cho cán bộ, giáo viên, học sinh… 

Các đơn vị phối hợp với ngành điện cung ứng đầy đủ, kịp thời nguồn điện cho các trường học, đặc biệt là trường mầm non, trường tiểu học có học sinh nội trú, bán trú; phối hợp với ngành Y tế tổ chức tuyên truyền, giáo dục học sinh chăm sóc sức khỏe.

Từ ngày
- đến ngày