Phạm Tiến Quân 23/03/2022 21:44

Hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhà nước

(Chinhphu.vn) - Với chủ đề "Tiếp tục đổi mới, nâng cao hoạt động nhằm huy động nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước trong phát triển kinh tế-xã hội", Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với doanh nghiệp nhà nước diễn ra vào ngày 24/03 sẽ là "bước đệm" để tạo nên nhận thức mới, khí thế mới trong khu vực doanh nghiệp nhà nước.

Theo số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến hết năm 2020, Việt Nam còn khoảng gần 500 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và gần 200 doanh nghiệp nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối (trong số 350 doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước). Chỉ riêng các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước đang nắm giữ, mặc dù chỉ chiếm khoảng 0,08% số doanh nghiệp nhưng lại nắm giữ nguồn lực lớn của nền kinh tế.

Nhiều doanh nghiệp nhà nước đã xây dựng được các thương hiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có uy tín, có ảnh hưởng lớn trong khu vực và quốc tế về nhiều lĩnh vực như dịch vụ viễn thông, dịch vụ vận tải, cảng biển và logistic…
Từ ngày
- đến ngày