Đào Tuấn 17/07/2022 07:34

Hoàn thiện khung khổ pháp lý để thị trường bất động sản phát triển minh bạch, hiệu quả

(Chinhphu.vn) - Là một trong 5 thị trường chính của nền kinh tế, thị trường bất động sản đóng góp trực tiếp khoảng 10% GDP và đóng góp gián tiếp thông qua các ngành kinh tế khác khoảng 20% GDP và là một trong những động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, hệ thống pháp luật liên quan đến đầu tư, xây dựng, kinh doanh bất động sản vẫn còn một số bất cập cần nghiên cứu sửa đổi.

Các chuyên gia khuyến nghị các bộ, ngành chức năng cần khẩn trương nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến lĩnh vực bất động sản như: Luật Đất đai, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị… để đảm bảo đồng bộ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo khung pháp lý, điều kiện để thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững; đồng thời tăng cường quản lý thị trường bất động sản. 

Hoàn thiện khung khổ pháp lý để thị trường bất động sản phát triển minh bạch, hiệu quả  - Ảnh 1.

GS.TS Hoàng Văn Cường: Muốn thị trường bất động sản phát triển tốt cần tính đến Luật Đất đai.

Hoàn thiện khung khổ pháp lý để thị trường bất động sản phát triển minh bạch, hiệu quả  - Ảnh 2.

TS. Trần Du Lịch: Cần rà soát, điều chỉnh để hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về bất động sản

 

Từ ngày
- đến ngày