Trần Long 06/06/2023 11:20

Hiệu quả từ việc triển khai Đề án 06 với ngành Bảo hiểm xã hội

(Chinhphu.vn) - Sau hơn một năm thực hiện Đề án 06 của Chính phủ của ngành BHXH, bước đầu đã mang lại những kết quả tích cực trong việc thực hiện chuyển đổi số, tạo ra nhiều tiện ích trong thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Theo Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh, hiện toàn quốc đã có 12.444 cơ sở khám chữa bệnh triển khai khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chip, đạt 97,09% tổng số cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên toàn quốc, với hơn 27 triệu lượt tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng căn cước công dân thành công phục vụ làm thủ tục khám chữa bệnh BHYT.

Hiệu quả từ việc triển khai Đề án 06 với ngành bảo hiểm xã hội - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Ông Mạnh cho biết, thời gian tới, ngành bảo hiểm sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp kỹ thuật bảo đảm từng bước sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chíp, ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNEID) thay thế thẻ BHYT giấy để khám bệnh, chữa bệnh BHYT, theo tinh thần Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương, Quyết định số 1676 của Thủ tướng Chính phủ, góp phần tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện BHXH, BHYT ở các cấp các ngành.

Có thể thấy, với các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số, mở rộng và nâng cao chất lượng các dịch vụ công trực tuyến đều hướng đến mục tiêu chung đó là phục vụ lợi ích của người dân và doanh nghiệp. Qua đó, chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của các tổ chức, cá nhân về vai trò, trách nhiệm cũng như mục đích, ý nghĩa của việc tham gia BHXH, BHYT.

Từ ngày
- đến ngày