Minh Ngọc 13/09/2022 20:29

Hài hòa giữa kiên định tỷ giá và linh hoạt thị trường

(Chinhphu.vn) - Chính sách tiền tệ có 3 mục tiêu: Thứ nhất là kiểm soát lạm phát, ổn định tiền tệ chúng ta đã đạt được; thứ hai là giải quyết việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế; thứ ba bảo đảm an ninh tài chính quốc gia, bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng.

Theo PGS.TS Trần Hoàng Ngân, đến giờ phút này, nước ta đã đi được 2/3 chặng đường của năm 2022 và đã đạt được 3 mục tiêu nói trên.

Về cung ứng tiền và chính sách tiền tệ, các quốc gia đều phải sử dụng chính sách tiền tệ trong tăng lãi suất và cung ứng tiền để kiểm soát lạm phát. Ở Việt Nam, cung ứng tiền thể hiện qua room tín dụng, là kênh gần như chủ chủ yếu cung ứng vốn cho nền kinh tế. Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã thông báo bổ sung tăng trưởng tín dụng. Đây được cho là một bước đi rất thích hợp.

Chuyên gia kinh tế cho rằng, cần theo dõi chặt chẽ để có lộ trình thực hiện chính sách tiền tệ toàn diện, đa chiều và linh hoạt, hài hòa giữa kiên định tỷ giá và linh hoạt thị trường. 

Chính sách tiền tệ là định hướng của dòng chảy tín dụng thời gian vừa qua, đã giúp cho yếu tố lạm phát thấp xuống. Thời gian tới, chính sách tiền tệ cần phải định hướng dòng chảy tín dụng qua các hệ số rủi ro. Việc xác định room tín dụng cho các ngân hàng cần dựa vào cơ cấu tín dụng và các hệ số rủi ro. Đây là cách hỗ trợ cho chính sách tài khóa một cách gián tiếp, vì nếu như dòng vốn đi vào nền kinh tế, nếu làm cho lạm phát thấp xuống sẽ làm cho nguồn thu tăng lên./.

Từ ngày
- đến ngày