Minh Ngọc 20/09/2022 17:52

Hài hòa các yếu tố liên quan đến lao động nước ngoài trong khu vực FDI

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng Bộ trưởng Lao động – Thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung nhấn mạnh chủ trương nhất quán là coi trọng, thu hút và tạo điều kiện để các chuyên gia, nhà quản lý giỏi, người lao động có trình độ tay nghề cao đóng góp cho Việt Nam, cũng như phục vụ lợi ích của các tập đoàn, nhà đầu tư nước ngoài.

Hiện nước ta có gần 113 nghìn người lao động nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam. Chính phủ luôn xem lực lượng này là một trong những nhân tố rất quan trọng.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, Chính phủ luôn quan tâm giải quyết hài hoà nguồn lao động có tay nghề trong khu vực có đầu tư nước ngoài. Đến nay hệ thống chính sách pháp luật của Việt Nam về thu hút, quản lý và sử dụng lao động nước ngoài đã tương đối đồng bộ và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Tuy nhiên có mấy vấn đề. Trước hết là việc cấp phép cho giảng viên, giáo viên trình độ cao vào giảng dạy ngắn hạn. Đối với đối tượng này thì không phải cấp phép nữa, chỉ cần cơ quan quản lý giáo dục xác nhận là chuyên gia, người có trình độ cao vào giảng dạy thì không phải cấp phép.

Thứ hai là các cơ sở cử chuyên gia liên kết đào tạo, chuyển giao công nghệ đào tạo chất lượng cao giữa các nhà đầu tư cho các trường nghề. Chúng tôi cho rằng cũng không phải cấp phép theo tinh thần đó, nếu có vướng mắc gì các đại biểu cứ chuyển lại cho chúng tôi xử lý ngay, linh hoạt trong cấp phép lao động và cải cách hành chính để doanh nghiệp không gặp khó khăn trong cấp phép.

Từ ngày
- đến ngày