Đào Tuấn 04/04/2022 22:55

Gói hỗ trợ 350.000 tỷ đồng đang được giải ngân nhanh, hiệu quả, đúng quy định

(Chinhphu.vn) -Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương đánh giá gói hỗ trợ 350.000 tỷ đồng đang được giải ngân nhanh, hiệu quả, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, thời gian qua, Bộ KH&ĐT thường xuyên cập nhật tiến độ triển khai gói hỗ trợ 350.000 tỷ đồng của các bộ, ngành, địa phương. Theo đánh giá chung, tiến độ triển khai các nhiệm vụ cơ bản bám sát mục tiêu nghị quyết đặt ra. 

Từ ngày
- đến ngày