Trần Long 21/09/2022 18:26

Gỡ vướng trong hoạt động kinh doanh xăng dầu

(Chinhphu.vn) - Thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ có các đề xuất, tham mưu cho cấp có thẩm quyền để gỡ vướng trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, bám sát với thực tiễn biến động của thế giới cũng như ảnh hưởng tới thị trường xăng dầu trong nước.

Nghị định số 95/2021/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu được kỳ vọng giúp thị trường lành mạnh hơn, giá trong nước sẽ theo sát giá của thế giới. Tuy nhiên, vừa qua với sự thay đổi liên tục và ngày càng khó dự báo của giá xăng dầu, ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết, trong thời gian tới sẽ có các đề xuất và tham mưu cho cấp có thẩm quyền để gỡ vướng trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, bám sát với thực tiễn biến động của thế giới cũng như ảnh hưởng tới thị trường xăng dầu trong nước.

Gỡ vướng trong hoạt động kinh doanh xăng dầu - Ảnh 1.

Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước, Bộ Công Thương

"Trên cơ sở Nghị định 95, chúng tôi tham mưu cho các cấp có thẩm quyền để hướng đến để chúng ta điều chỉnh làm sao tiếp cận hơn các đối tượng doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xăng dầu. Về công tác điều hành, ngày 1, 11 và 21, điều hành này trước kia theo Nghị định 83, công tác là 15 ngày sau này chúng ta điều chỉnh Nghị định 95 đã rút xuống 10 ngày để kịp điều chỉnh, giúp cho công tác điều hành gần hơn với diễn biến thế giới. Quan điểm tham mưu chúng tôi, ở góc độ điều hành có sự hài hòa giữa Nhà nước và doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và doanh nghiệp tiêu dùng xăng dầu cũng như người dân để cân đối hài hòa trong công tác điều hành".

Từ ngày
- đến ngày