Hoàng Thu Trang 22/03/2023 13:43

Gỡ khó cho người dân trong kiểm định phương tiện giao thông

(Chinhphu.vn) - Ngày hôm nay 22/3, Bộ Giao thông vận tải chính thức ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 16/2021/TT-BGTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Ngày hôm nay 22/3, Bộ Giao thông vận tải chính thức ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 16/2021/TT-BGTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Đây là Thông tư đầu tiên được ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn tại Việt Nam. Một trong những quy định được người dân quan tâm là miễn đăng kiểm lần đầu ô tô mới.

Từ ngày
- đến ngày