Thái Sơn 14/05/2022 08:21

Giới trẻ, văn hóa và chuyển đổi số

(Chinhphu.vn) - Hiện nay, Việt Nam đang có lợi thế cơ cấu dân số vàng, tỷ lệ dân số trẻ rất nhiều. Họ chính là những người sáng tạo ra các sản phẩm về văn hoá và cũng chính là những người tiêu dùng và lan toả các sản phẩm về văn hoá ra nước ngoài.

Để văn hoá Việt Nam lan toả hơn nữa trong thời đại 4.0, kiến tạo sức mạnh mềm và nâng tầm vị thế quốc gia trên trường quốc tế dựa trên mỏ “kim cương” văn hoá. Theo Phó GS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Bộ VHTT&DL, hiện nay lợi thế của Việt Nam đang có cơ cấu dân số vàng, tỷ lệ dân số trẻ rất nhiều. Họ chính là những người sáng tạo ra các sản phẩm về văn hoá và cũng chính là những người tiêu dùng và lan toả các sản phẩm về văn hoá ra nước ngoài. 

Giới trẻ, văn hóa và chuyển đổi số - Ảnh 1.

Những người trẻ rất sẵn sàng để thúc đẩy, quảng bá văn hóa của Việt Nam

Chúng ta phải coi giới trẻ là trung tâm của sự sáng tạo, cần phải tạo hệ sinh thái bằng việc đổi mới về thể chế chính sách đối với công nghiệp văn hoá để khiến cho giới trẻ cảm thấy mình là hạt nhân của sự sáng tạo và họ chính là tương lai, là hiện tại và là người kết nối với quá khứ. Điều này sẽ là điểm then chốt nhất của sức mạnh mềm văn hoá. Hệ giá trị văn hoá của Việt Nam phải nằm trong sự sáng tạo của giới trẻ và nó được chuyển hoá thành các sản phẩm và dịch vụ cụ thể, các sản phẩm dịch vụ này tạo ra tiền, tạo ra sự lôi cuốn, tạo ra sự cạnh tranh trên thị trường. Chúng ta cần phải có sự hỗ trợ thích hợp về công nghệ số vào các lĩnh vực công nghiệp sáng tạo để thúc đẩy tiềm năng kinh doanh của giới trẻ.

Từ ngày
- đến ngày