Hoàng Thu Trang 01/10/2022 19:29

Giải pháp cho bài toán hàng loạt cán bộ xin nghỉ việc

(Chinhphu.vn) - Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, tính từ thời điểm xuất hiện dịch Covid-19 đến nay đã có hàng nghìn công chức, viên chức nghỉ việc, chuyển việc.

Đây không phải là câu chuyện mới, nhưng thực tế lại khiến dư luận hết sức quan tâm, bởi hiện tượng chuyển từ công sang tư đang có xu hướng tăng lên. Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Duy Thăng, bình quân mỗi năm có 15.820 người thôi việc ở khu vực công, chiếm khoảng 0,8% tổng biên chế được giao. Trong đó, ở Trung ương chiếm 18%, địa phương 82%. Trong số này, công chức chiếm khoảng 10%, còn lại 80% là viên chức. Ở một số địa phương,  một số cán bộ, công chức, viên chức do thu nhập có sự chênh lệch nên dẫn đến chuyển việc, nghỉ việc. Theo Thứ trưởng Thăng, có cả nguyên nhân chủ quan và khách quan trong thực trạng này.

Giải pháp nào giải quyết bài toán hàng loạt cán bộ xin nghỉ việc - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Duy Thăng

 Để giải quyết bài toán này, Thứ trưởng Trần Duy Thăng cho biết, Bộ Nội vụ cùng các bộ ngành liên quan sẽ tham mưu, báo cáo Chính phủ trình Trung ương, Quốc hội xem xét tăng lương cho phù hợp.

Từ ngày
- đến ngày