Giải pháp chấn chỉnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp và đấu giá quyền sử dụng đất

(Chinhphu.vn) - Để bảo đảm thị trường trái phiếu doanh nghiệp hoạt động ổn định, lành mạnh, minh bạch, an toàn, phát triển bền vững và hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất tuân thủ quy định pháp luật, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngàng, địa phương khẩn trương thực hiện một số giải pháp.

10/04/2022 13:17
Giải pháp chấn chỉnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp và đấu giá quyền sử dụng đất - Ảnh 1.