Minh Ngọc 22/02/2023 22:26

Giải ngân Chương trình mục tiêu quốc gia: Vướng vì mỗi hộ là ‘1 dự án’

(Chinhphu.vn) - Giải ngân vốn đầu tư công triển khai 03 chương trình mục tiêu quốc gia ước đến ngày 30/1 được hơn 13.730 tỷ đồng, khoảng 57% kế hoạch. Đây là kết quả chưa đáp ứng kỳ vọng. Lý giải cho vấn đề, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh cho rằng có nhiều khó khăn nhưng về cơ chế trong có một việc có thể gọi là “bi hài” khi mà mỗi hộ gia đình được coi là 1 dự án nên khó làm, vướng về tiến độ giải ngân.

Liên quan đến Chương trình Mục tiêu quốc gia, trong các văn bản chưa hoàn thành thuộc trách nhiệm của UBDT, văn bản số 1về tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ quyết định quy định định mức hỗ trợ các nội dung gồm nhà ở, đất ở, đất sản xuất, đất sinh hoạt, cải tạo nâng cấp sở nông thôn, hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn đến trung tâm xã.

Ủy ban Dân tộc đã hoàn thành toàn bộ quy trình hồ sơ, có ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và giải trình, tiếp thu. Hiện nay, Văn phòng Chính phủ đang xin ý kiến các bộ, ngành. Ủy ban Dân tộc sẽ điều chỉnh, hoàn thiện và quyết tâm trình trong tháng 2.

Vấn đề thứ hai là có 3 định mức đã được quy định nhưng cơ chế bị vướng, đó là hỗ trợ về nhà ở, đất ở, đất sinh hoạt theo nguồn đầu tư công. Các bộ, ngành hiện đang hỗ trợ theo từng nhà và theo luật thì mỗi hộ là 1 dự án, điều này là rất bất cập.

Vấn đề này đã được nghiên cứu, có hai văn bản pháp lý: Luật Đầu tư cho phép Chính phủ ban hành cơ chế đặc thù và Nghị quyết của Quốc hội nêu Chính phủ có thể quy định cơ chế đặc thù cho vấn đề này.Đồng thời, bản thân đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng ngồi trực tiếp lắng nghe, cùng tháo khó khăn. Những khó khăn, vướng mắc tập trung tháo gỡ chậm nhất 10 ngày sau khi đã nghe tất cả các báo cáo, đặc biệt là vướng mắc về thủ tục pháp lý, đất đai… Đây là cách làm để tháo gỡ kịp thời mới giải ngân được.

Giải quyết vướng mắc này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo: UBDT và các cấp liên quan phải đề xuất phướng án cụ thể, không thể triển khai dàn trải và theo từng nhà, không thể đi duyệt từng nhà. Vướng mắc thì phải báo cáo. Bộ ngành nào thực thi phải chịu trách nhiệm, hướng dẫn phải rõ để địa phương triển khai. Ví dụ như lập dự án chung cho tỉnh, xã, huyện sau đó cơ sở triển khai./.

Từ ngày
- đến ngày