7 bước gia hạn thẻ bảo hiểm y tế trên cổng dịch vụ công

(Chinhphu.vn) - Theo hướng dẫn của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, việc gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình (có giảm trừ mức đóng) trên Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam và Cổng Dịch vụ công Quốc gia rất thuận tiện, đơn giản.

16/09/2022 12:03
Gia hạn thẻ bảo hiểm y tế trên cổng dịch vụ công như thế nào? - Ảnh 1.

Gia hạn thẻ bảo hiểm y tế trên cổng dịch vụ công như thế nào? - Ảnh 2.