Hoàng Thu Trang 26/06/2024 19:50

Gần 99% thí sinh làm thủ tục đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

(Chinhphu.vn) - Tổng số thí sinh đến làm thủ tục dự thi: 1.060.356, đạt tỷ lệ 98.96%

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo về thông tin đăng ký dự thi chiều ngày 26/6, tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 1.071.393 thí sinh. Tổng số thí sinh đến làm thủ tục dự thi: 1.060.356, đạt tỷ lệ 98.96%; Tổng số thí sinh không đến làm thủ tục dự thi: 11.037, chiếm tỷ lệ 1.04%.

Buổi làm thủ tục dự thi diễn ra an toàn, trật tự, nghiêm túc, đúng Quy chế. Một số thí sinh chưa đến làm thủ tục sẽ tiếp tục làm thủ tục vào đầu buổi sáng ngày 27/6/2024.

Từ ngày
- đến ngày