Đào Tuấn 24/07/2023 07:39

Đưa vùng Đồng bằng sông Hồng trở thành trung tâm KH-CN, đổi mới sáng tạo hàng đầu của cả nước

(Chinhphu.vn) - Tập trung phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng trở thành trung tâm khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số hàng đầu của cả nước. Đây là 1 trong 8 định hướng quy hoạch phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được đưa ra thảo luận tại Hội nghị Hội đồng Điều phối Vùng lần thứ nhất.

Theo Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt, hiện nay, Vùng ĐBSH có tiềm lực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo đứng đầu cả nước với số tổ chức nghiên cứu và phát triển của vùng hiện chiếm trên 50% của quốc gia; có trên 150 cơ sở giáo dục trình độ đại học trở lên; có 14/17 phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của Vùng vẫn còn nhiều hạn chế.

Để phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng trở thành trung tâm giáo dục, đào tạo nhân lực chất lượng cao của cả nước; đi đầu về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, xã hội số, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt cho biết, Bộ đã đề xuất nhiều giải pháp căn cơ và dài hạn. 

Đưa Vùng đồng bằng sông Hồng trở thành trung tâm KH-CN, đổi mới sáng tạo hàng đầu của cả nước  - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại Hội nghị Hội đồng Điều phối vùng ĐBSH lần thứ nhất.

 

Từ ngày
- đến ngày