Trần Long 07/11/2023 14:15

Quản lí, thí điểm để tiến dần đến cấm thuốc lá thế hệ mới

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng Bộ Công Thương cho biết, Bộ Công Thương đã có 2 tờ trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ về chính sách thí điểm đối với các loại hình thuốc lá thế hệ mới, chủ yếu là thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có hương liệu.

Đưa mặt hàng thuốc lá thế hệ mới vào đối tượng điều chỉnh của Nghị định thay thế Nghị định số 67/2013/NĐ-CP - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên.

"Bộ Công Thương dự kiến đưa mặt hàng thuốc lá thế hệ mới vào đối tượng điều chỉnh của Nghị định thay thế Nghị định số 67/2013/NĐ-CP về kinh doanh thuốc lá để có hướng quản lý phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Trong quá trình xây dựng, quản lý thí điểm thuốc lá thế hệ mới, Bộ Công Thương đang xây dựng phương án quản lý theo hướng tiệm cận với Bộ Y tế là cấm để có thể trình Thủ tướng Chính phủ theo hướng phù hợp với Hiến pháp, Luật Đầu tư, các quy định khác có liên quan, bảo đảm chặt chẽ với chiến lược quốc gia, giảm thiếu tác hại của thuốc lá, an toàn sức khỏe cho người sử dụng. Dự kiến, sẽ trình Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm nay".

Từ ngày
- đến ngày