03/11/2023 22:23

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) chỉ nên quy định những tiêu chí có tính khả thi

(Chinhphu.vn) - Ngày 3/11, cho ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Hữu Chính – Đoàn ĐBQH Tp.Hà Nội cho rằng quy định khu tái định cư phải đảm bảo các điều kiện về hạ tầng kĩ thuật, đường giao thông kết nối, hạ tầng xã hội bảo đảm khả năng tiếp cận dịch vụ y tế giáo dục, phù hợp với điều kiện phong tục tập quán của từng vùng miền… thì vấn đề bồi thường tái định cư trở nên khó khả thi, nhất là các thành phố lớn.

Sáng ngày 3/11, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Đưa ra quan điểm dự thảo Luật quy định khu tái định cư phải đảm bảo các điều kiện về hạ tầng kĩ thuật, đường giao thông kết nối, hạ tầng xã hội bảo đảm khả năng tiếp cận dịch vụ y tế giáo dục, phù hợp với điều kiện phong tục tập quán của từng vùng miền… Đại biểu Nguyễn Hữu Chính – Đoàn ĐBQH Tp.Hà Nội cho rằng với quỹ đất hiện nay thì khó có khu tái định cư nào đủ 3 điều kiện trên. Nếu quy định cứng trong luật thì vấn đề bồi thường tái định cư trở nên khó khả thi, nhất là các thành phố lớn. 

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) chỉ nên quy định những tiêu chí có tính khả thi - Ảnh 1.

Đại biểu Nguyễn Hữu Chính – Đoàn ĐBQH Tp.Hà Nội

Về cơ quan, đơn vị, tổ chức có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, quản lý khai thác, sử dụng quỹ đất đã thu hồi tại Điều 86, đại biểu Đặng Thị Bảo Trinh - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam đề nghị cần cụ thể hóa quy định về tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) chỉ nên quy định những tiêu chí có tính khả thi - Ảnh 2.

Đại biểu Đặng Thị Bảo Trinh - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) lần này với nhiều chính sách quan trọng tác động đến đời sống kinh tế - xã hội và nhận được nhiều sự quan tâm của Nhân dân để hoàn thiện các chính sách này. Vì vậy, theo các đại biểu, các quy định càng cụ thể thì Dự thảo khi đi vào cuộc sống sẽ thực sự hiệu quả và phù hợp với thực tiễn.

Từ ngày
- đến ngày