Trần Long 02/02/2024 10:43

Dự kiến có 9 nghị định được ban hành để triển khai Luật Đất đai (sửa đổi)

(Chinhphu.vn) - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân nhấn mạnh, trong Luật sửa đổi lần này có nhiều nội dung sẽ triển khai để đảm bảo sự thông suốt trong việc thực hiện Luật. Nổi bật là tổ chức xây dựng các văn bản chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Theo đó, kế hoạch đã rà soát những điểm, những điều trong Luật để giao Chính phủ ban hành quy định chi tiết, trong đó Bộ dự tính có 9 nghị định.

Dự kiến có 9 nghị định được ban hành để triển khai Luật Đất đai (sửa đổi)- Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân.

"Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ trực tiếp tham mưu cho Chính phủ ban hành 6 Nghị định, Bộ Tài chính sẽ tham mưu ban hành 2 Nghị định và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1 Nghị định. Dự kiến sẽ ban hành 6 Thông tư, trong đó Bộ Tài nguyên và Môi trường có 4 Thông tư, Bộ Tài chính 1 Thông tư và Bộ Nội vụ 1 Thông tư. Có một Quyết định của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ tham mưu. Đối với chính quyền địa phương, có 18 nội dung thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh phải quy định chi tiết, còn 1 nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân ban hành. Trong kế hoạch nêu, phân biệt rất rõ và có quy định thời gian để chuẩn bị.Cùng với việc ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thì việc giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành, địa phương rà soát các văn bản pháp luật hiện hành để đảm bảo đồng bộ, thống nhất với Luật Đất đai (sửa đổi) bao gồm cả những luật có liên quan đến đất đai mà trong quá trình sửa đổi Luật Đất đai chúng ta chưa sửa đổi trực tiếp cùng Luật Đất đai được, sẽ tiếp tục rà soát để đảm bảo tính đồng bộ".

Từ ngày
- đến ngày