Trần Long 25/05/2023 17:34

Dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi): Hướng tới bảo đảm an ninh nguồn nước

(Chinhphu.vn) - Tiếp tục chương trình làm việc, chiều ngày 25/5 của Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh báo cáo Quốc hội về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).

Ông Đặng Quốc Khánh cho biết, sau hơn 10 năm thực hiện, Luật Tài nguyên nước năm 2012 đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của toàn xã hội về bảo vệ, khai thác sử dụng tài nguyên nước; tài nguyên nước được quản lý, sử dụng hiệu quả, bền vững hơn, mang lại nguồn thu cho ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, một số quy định của Luật 2012 còn những hạn chế. Vì vậy, theo Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh, dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) lần này sẽ giúp hoàn thiện hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất, bảo đảm minh bạch các nguồn lực tài nguyên.

Dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi): Hướng tới đảm bảo an ninh nguồn nước - Ảnh 1.

Ông Đặng Quốc Khánh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thẩm tra Dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy cho biết, Ủy ban KHCN&MT tán thành với sự cần thiết ban hành Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) với những lý do như đã nêu trong Tờ trình số 162 ngày 28/4/2023 của Chính phủ. Về cơ bản, dự thảo Luật đã thể chế hóa quan điểm, định hướng đổi mới của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực này.

Về trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên nước, Ủy ban KHCN&MT cơ bản tán thành quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên nước của Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các cấp tại các Điều 76 và 77 của dự thảo Luật. Tuy nhiên, cần phân định rõ trách nhiệm quản lý tài nguyên nước với quản lý công trình khai thác, sử dụng nước của các Bộ, ngành; bổ sung quy định về cơ chế phối hợp giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với các Bộ khác có liên quan.

Từ ngày
- đến ngày