Hoàng Thu Trang 07/02/2023 16:04

Đồng loạt kiểm tra hoạt động đào tạo, sát hạch, cấp bằng lái xe trên cả nước

(Chinhphu.vn) - Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành kế hoạch tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành kế hoạch tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Theo đó, Bộ GTVT sẽ lập ba đoàn kiểm tra hầu hết các Sở GTVT trên cả nước về công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Cục Đường bộ Việt Nam và Sở GTVT trên cả nước cũng được giao chủ trì tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe thuộc quyền quản lý. Mục tiêu của đợt thanh tra này là nhằm phát hiện bất cập trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe (nếu có) để sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền biện pháp khắc phục.

Đồng loạt kiểm tra hoạt động đào tạo, sát hạch, cấp bằng lái xe trên cả nước - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Song song đó, hoàn thiện thể chế để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng và phòng ngừa tiêu cực trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Ngoài ra, hoạt động thanh tra này cũng sẽ phòng ngừa, phát hiện, chấn chỉnh và xử lý tồn tại, vi phạm (nếu có); Đánh giá việc chấp hành quy định pháp luật của các chủ thể trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Các hoạt động thanh tra trên được Bộ GTVT yêu cầu phải hoàn thành trong tháng 4-2023.

Từ ngày
- đến ngày