Hoàng Thu Trang 06/06/2023 16:53

Đổi mới giáo dục nghề nghiệp: Còn nhiều việc phải làm

(Chinhphu.vn) - Giáo dục nghề nghiệp cả về quy mô và chất lượng còn nhiều điều cần quan tâm, đổi mới và cải thiện về chính sách pháp luật, chế độ chính sách ưu đãi cho học sinh vào trường nghề chưa nhiều.

Tham gia chất vấn tại kỳ họp thứ 5 quốc hội khóa XV sáng ngày 6/6, đại biểu Huỳnh Thị Ánh Sương - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi đặt vấn đề, trong báo cáo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có đề cập về giải pháp chính sách để thu hút học sinh khá, học sinh giỏi vào giáo dục nghề nghiệp, vậy cụ thể những chính sách trên như thế nào và  khi nào được thực hiện? Bao giờ giáo dục nghề nghiệp mới là bậc học của hệ thống giáo dục quốc dân được học sinh lựa chọn? 

Đổi mới giáo dục nghề nghiệp: Còn nhiều việc phải làm - Ảnh 1.

Đại biểu Huỳnh Thị Ánh Sương - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi

Về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho hay giáo dục nghề nghiệp là một bậc học trong hệ thống giáo dục quốc dân, cũng là sự liên thông giữa giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học. 

Đổi mới giáo dục nghề nghiệp: Còn nhiều việc phải làm - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung

Cũng liên quan đến giáo dục nghề nghiệp, Đại biểu Trần Thị Thanh Hương  - Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang đặt ra câu hỏi ngành lao động cần làm gì để nâng cao hơn nữa hiệu quả của việc phân luồng học sinh và chủ động dự báo nhu cầu đào tạo nghề theo từng lĩnh vực, trình độ làm căn cứ xây dựng kế hoạch tuyển sinh phù hợp với xu hướng chuyển dịch lao động hiện nay?

Đổi mới giáo dục nghề nghiệp: Còn nhiều việc phải làm - Ảnh 3.

Đại biểu Trần Thị Thanh Hương - Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang

Bởi theo đại biểu, thời gian gần đây, số lượng người lựa chọn học nghề có chiều hướng gia tăng nhưng số lượng lao động được đào tạo nghề chưa đáp ứng nhu cầu. Mặc dù, mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp bước đầu đã được rà soát, sắp xếp nhưng vẫn còn nhiều bất cập. Nếu không chấn chỉnh tình trạng này sẽ là một sự lãng phí.

Khẳng định công tác này đã có nhiều bước tiến bộ, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết. Bộ đã  báo cáo với Ban Bí thư về vấn đề trên, trong báo cáo có đề cập đến quy mô, chất lượng đào tạo, bên cạnh những bước tiến bộ, Bộ trưởng thừa nhận quy hoạch mạng lưới đào tạo còn nhiều bất cập.  

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, thời gian qua, 63 tỉnh thành đã cùng với Bộ tiến hành quy hoạch lại mạng lưới giáo dục nghề nghiệp, sáp nhập các trường trung cấp, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, một trường cao đẳng ở một địa phương có thể dạy nhiều hệ khác nhau, nhiều chương trình khác nhau theo đúng tinh thần Nghị quyết 19 của Trung ương. Cùng với đó, hệ thống trường nghề của các bộ, ngành, đoàn thể cũng được sắp xếp lại theo tinh thần quy về một đầu mối, theo đúng Chiến lược giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030 tầm nhìn năm 2045, để tránh trùng lặp về chức năng, về ngành nghề đào tạo như hiện nay.

Từ ngày
- đến ngày