Hoàng Thu Trang 21/06/2023 22:05

Định giá đất sát với thị trường

(Chinhphu.vn) - Ngày 21/6, thảo luận về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại hội trường, đã có 56 đại biểu phát biểu, 6 đại biểu tranh luận, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của các ĐBQH đối với dự thảo này.

Cho biết cơ quan soạn thảo sẽ tiếp thu, rà soát quy định về tài chính đất, giá đất, đánh giá đầy đủ tác động nghiên cứu kỹ lưỡng chi phí đất đai là chi phí đầu vào quan trọng của nền kinh tế, đảm bảo phù hợp với từng đối tượng, loại hình sử dụng đất để khơi dậy tiềm năng phát huy cao nhất giá trị nguồn lực đất đai và đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, người sử dụng đất, nhà đầu tư. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh cho biết, dự thảo Luật Đất đai bỏ khung giá đất và sẽ thực hiện bảng giá đất hàng năm. Sau khi Luật Đất đai có hiệu lực sẽ xây dựng bảng giá đất hàng năm lần đầu tiên và dự kiến sẽ xong trước ngày 31/12/2025. 

Định giá đất sát với thị trường - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh

Liên quan đến vấn đề bồi thường, hỗ trợ tái định cư, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết trong Luật Đất đai sẽ cố gắng đưa các điều khoản bảo đảm cho người dân có đất bị thu hồi có được nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. 

Định giá đất sát với thị trường - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Điểm lại một số nội dung khác mà các đại biểu đã nêu như thu hồi đất kinh tế, tách dự án giải phóng mặt bằng, hành lang an toàn giao thông, cơ sở dữ liệu đất đai, các hành vi bị cấm v.v.., Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh cho biết sẽ tiếp thu, tổng hợp đầy đủ.

Từ ngày
- đến ngày