Minh Ngọc 20/07/2023 11:40

Địa phương cải cách thủ tục hành chính cụ thể, thiết thực

(Chinhphu.vn) - Cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược. Trong quý II/2023, các cơ quan hành chính trong nước đã tiếp nhận hơn 84,5 triệu hồ sơ, qua đó xem xét, giải quyết gần 82,5 triệu hồ sơ. Đáng chú ý, nhiều địa phương đã có những cách làm hay, mô hình mới.

Theo Báo cáo của Bộ Nội vụ,  trong 6 tháng đầu năm 2023, dưới sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thông qua kiểm tra, các địa phương đã kịp thời phát hiện, xử lý và chỉ đạo xử lý đối với 126/176 nhóm vấn đề tồn tại, hạn chế, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

Công tác cải cách thể chế có nhiều đổi mới. Các cấp, ngành, đơn vị, địa phương đã nỗ lực làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính. Trong quý II/2023, các cơ quan hành chính trong nước đã tiếp nhận hơn 84,5 triệu hồ sơ, qua đó xem xét, giải quyết gần 82,5 triệu hồ sơ. Đáng chú ý, nhiều địa phương đã có những cách làm hay, mô hình mới.

Từ ngày
- đến ngày