Phương Mai 21/06/2023 18:21

Đều chỉnh phân công nhiệm vụ của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Phạm Minh Chính mới đây đã ký Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 20/6/2023 điều chỉnh phân công nhiệm vụ của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang.

Điều chỉnh phân công nhiệm vụ của 2 Phó Thủ tướng Chính phủ

Đều chỉnh phân công nhiệm vụ của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Ảnh 1.

Điều chỉnh phân công nhiệm vụ của 2 Phó Thủ tướng Chính phủ

Thủ tướng Phạm Minh Chính mới đây đã ký Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 20/6/2023 điều chỉnh phân công nhiệm vụ của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang. Cụ thể, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang được phân công:

1- Theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Khoa học và công nghệ; Thông tin và truyền thông.

2- Theo dõi và chỉ đạo: Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông.

3- Làm nhiệm vụ Chủ tịch các Hội đồng, Ủy ban quốc gia, Trưởng các Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng thẩm định các quy hoạch theo lĩnh vực liên quan.

Trước đó, 2 lĩnh vực: Khoa học và công nghệ; Thông tin và truyền thông do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà theo dõi, chỉ đạo.

Từ nay thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc thông qua 2 hình thức

Theo Nghị định số 35/2023/NĐ-CP vừa được ban hành có hiệu lực từ ngày 20/6/2023 thì cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc lần đầu, thực hiện sát hạch gồm 02 phần: thi trắc nghiệm và thi vấn đáp. Việc sát hạch được thực hiện thông qua hình thức sát hạch trực tiếp hoặc sát hạch trực tuyến và phải tuân thủ yêu cầu, điều kiện quy định.

Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2045

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định 728/QĐ-TTg ngày 20/6/2023 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2045. Quy hoạch nhằm xây dựng và phát triển đô thị Bắc Ninh đáp ứng các tiêu chí đô thị loại I, làm tiền đề để xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030.

Từ ngày
- đến ngày