Đào Tuấn 22/06/2024 10:57

Đến tháng 10/2024, thực hiện xong sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

(Chinhphu.vn) - Giai đoạn 2019-2021, chúng ta đã thực hiện thành công việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Những kết quả đạt được là cơ bản và vượt mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, về mặt chất lượng còn chưa đồng đều, bên cạnh đó còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

Đây là chia sẻ của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà khi trao đổi với báo chí về kết quả sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong thời gian qua.

Theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Nội vụ cũng như của các địa phương trong năm 2024. Theo dự kiến, giai đoạn 2023-2025, cả nước có 33 đơn vị hành chính cấp huyện và 1.327 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện bắt buộc sắp xếp. Dự kiến sau sắp xếp, sáp nhập, cả nước sẽ giảm 14 đơn vị hành chính cấp huyện, giảm 619 đơn vị hành chính cấp xã.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ đang phối hợp cùng các bộ, ngành, địa phương cố gắng đến tháng 10/2024 thực hiện xong việc sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy, kể cả đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã cũng như các đơn vị sự nghiệp của các bộ, ngành, địa phương. Có như vậy, bộ máy mới ổn định để chuẩn bị cho năm 2025 tổ chức đại hội đảng bộ các cấp.  

Đến tháng 10/2024, thực hiện xong sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã- Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.

 

Từ ngày
- đến ngày