Hoàng Thu Trang 25/04/2022 08:52

Đề xuất quy định về đấu giá biển số xe, Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh giá khởi điểm là 40 triệu đồng

(Chinhphu.vn) - Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Theo đó, giá khởi điểm một biển số tại Hà Nội và TPHCM sẽ là 40 triệu đồng, vì mức lệ phí đăng ký xe tại hai địa phương này là 20 triệu đồng.

Đối tượng được tham gia đấu giá là tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân được tham gia cuộc đấu giá biển số của địa phương nơi đóng trụ sở (đối với tổ chức, doanh nghiệp) hoặc nơi đăng ký thường trú (đối với cá nhân).

Đề xuất quy định về đấu giá biển số xe, Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh giá khởi điểm là 40 triệu đồng - Ảnh 1.

Theo đó, biển số đuợc lựa chọn đấu giá là biển số ô tô nền màu trắng, chữ và số màu đen trong kho biển số chưa được đăng ký mà Cơ quan đăng ký dự kiến cấp mới theo từng tháng, quý, 6 tháng hoặc 1 năm.

Cơ quan đăng ký xe có quyền thu hồi biển số trúng đấu giá khi biển số được sử dụng không đúng quy định của pháp luật.

Từ ngày
- đến ngày