Hoàng Thu Trang 08/11/2023 10:35

Đề xuất bổ sung đăng kiểm viên vào nhóm ngành độc hại

(Chinhphu.vn) - Một số trung tâm đăng kiểm ở các tỉnh Bến Tre, Quảng Trị kiến nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam tham mưu đề xuất Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đưa đăng kiểm viên vào nhóm ngành nghề độc hại, lao động nặng.

Một số trung tâm đăng kiểm ở các tỉnh Bến Tre, Quảng Trị kiến nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam tham mưu đề xuất Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đưa đăng kiểm viên vào nhóm ngành nghề độc hại, lao động nặng do đăng kiểm viên trực tiếp và thường xuyên tiếp xúc với môi trường khí thải độc, tiếng ồn. Bên cạnh đó, các trung tâm đăng kiểm ở Bắc Giang kiến nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam đề xuất cơ quan có thẩm quyền quy định tiền lương đặc thù tối thiểu cho toàn ngành đăng kiểm.

Về vấn đề này, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, sẽ nghiên cứu và báo cáo cấp có thẩm quyền.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng cho biết hiện nay, giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới có nhiều bất cập. Do giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới chưa được điều chỉnh trong suốt 10 năm qua cộng với việc phát sinh thêm chi phí kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị. 

Bên cạnh đó, các trung tâm đăng kiểm còn chịu tác động bởi việc giảm sản lượng do chính sách miễn kiểm định lần đầu, giãn chu kỳ kiểm định và tự động áp dụng chu kỳ kiểm định mới cho một số nhóm đối tượng phương tiện nên hầu hết các trung tâm đăng kiểm hiện đang gặp khó khăn rất nhiều về tài chính.

Từ ngày
- đến ngày