Đào Tuấn 22/03/2022 10:10

Để người dân, doanh nghiệp sớm tiếp cận với Chương trình phục hồi kinh tế-xã hội

(Chinhphu.vn) - Trong 1 tháng qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 126/CĐ-TTg và số Công điện số 252/CĐ-TTg về việc đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp và người dân đang mong đợi các chính sách hỗ trợ theo tinh thần Nghị quyết 11 của Chính phủ sẽ sớm đi vào cuộc sống. Bởi trong thời điểm khó khăn hiện nay, tận dụng tốt nguồn lực của gói hỗ trợ 350.000 tỷ đồng là mục tiêu quan trọng để đất nước quay lại với đường đua tăng trưởng kinh tế và bảo đảm phát triển ổn định.

Từ ngày
- đến ngày