Đào Tuấn 12/07/2023 20:52

Đề án 06 đã góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước

(Chinhphu.vn) - Trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Để án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 đã đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

Về kết quả cụ thể, theo Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc, việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến đã được đẩy mạnh với 25/25 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân theo Để án 06 và 10/28 dịch vụ công theo Quyết định số 422 của Thủ tướng Chính phủ. Riêng Bộ Công an đã mở rộng cung cấp 227/227 dịch vụ công theo chức năng nhiệm vụ của ngành. Đến nay, Cổng Dịch vụ công quốc gia đã cung cấp 4.409 dịch vụ công trực tuyến với trên 7,77 triệu tài khoản, tăng hơn 3,8 lần so với cùng kỳ năm 2022, với hơn 17,49 triệu lượt thực hiện các dịch vụ tiện ích, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Hiện nay Bộ Công an đã cấp 48 triệu tài khoản định danh điện tử cho người dân, vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao; hoàn thành cấp căn cước công dân cho 100% công dân đủ điều kiện, đồng thời duy trì dữ liệu dân cư bảo đảm đúng, đủ, sạch, sống. Bên cạnh đó, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối với 13 bộ, ngành và 63 địa phương tiếp nhận hơn 1 tỷ yêu cầu tra cứu, xác thực góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đồng thời góp phần phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật. 

Đề án 06 đã góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước - Ảnh 1.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an báo cáo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).


Từ ngày
- đến ngày