Phương Mai 25/03/2024 16:40

Đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện số 24/CĐ-TTg đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công

Đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công- Ảnh 1.

Hình minh họa

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mới đây đã ký ban hành Công điện số 24/CĐ-TTg đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. Công điện yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 theo đúng quy định, không để tiếp tục chậm trễ; việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn phải bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, phù hợp với khả năng thực hiện, giải ngân và đúng các quy định pháp luật về đầu tư công…

Phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt, mở đường của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế

Tại Thông báo số 127/TB-VPCP, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan đại diện chủ sở hữu và các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới quản trị, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư phát triển của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, DNNN và các chỉ đạo, kết luận khác có liên quan; trong đó chú trọng phát huy vai trò nòng cốt, dẫn dắt, mở đường của DNNN trong nền kinh tế…

Giao Bộ GTVT khẩn trương lựa chọn nhà đầu tư Dự án thành phần 4 Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Tại Công văn số 1900/VPCP-CN, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã giao Bộ Giao thông vận tải chủ động phối hợp chặt chẽ với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Công an, căn cứ pháp luật hiện hành và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ, khẩn trương triển khai các công việc cần thiết theo quy định để kịp thời lựa chọn nhà đầu tư Dự án thành phần 4, Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 theo đúng quy trình, thủ tục và quy định.

Từ ngày
- đến ngày