Đào Tuấn 29/10/2022 18:32

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chương trình mục tiêu quốc gia

(Chinhphu.vn) - Đề cập đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công các chương trình mục tiêu quốc gia, tại phiên thảo luận của Quốc hội, sáng 28/10, đại biểu Đỗ Thị Lan, tỉnh Quảng Ninh cho rằng một trong những nguyên nhân dẫn đến việc giải ngân chậm là do công tác phân bổ vốn, giao vốn còn chậm, hết tháng 9/2022, mới hoàn thành giao vốn cho các địa phương.

Làm rõ vấn đề đại biểu Quốc hội nêu, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cho biết, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn quan tâm chỉ đạo quyết liệt, ban hành nhiều văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng các hệ thống văn bản với một khối lượng hơn 100 văn bản. Tuy nhiên, đến thời điểm này, tiến độ giải ngân còn chậm.

Về nguyên nhân chủ quan, theo Bộ trưởng Hầu A Lềnh, việc ban hành văn bản của các bộ, ngành, địa phương mặc dù đã có sự chỉ đạo phối hợp, tuy nhiên, có những nội dung chưa được kịp thời. Công tác chỉ đạo ở địa phương khi được phân bổ vốn chưa thực sự quyết liệt. Để đẩy nhanh tiến độ triển khai chương trình, Bộ trưởng Hầu A Lềnh cho biết, Ủy ban Dân tộc sẽ tham mưu cho Chính phủ tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và thực hiện hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn theo yêu cầu. Kịp thời cập nhật những khó khăn để đề xuất xử lý.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chương trình mục tiêu quốc gia  - Ảnh 1.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh.

 

Từ ngày
- đến ngày