Trần Thơm 10/07/2024 18:27

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương khẩn trương tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp kịp thời, phù hợp, hiệu quả để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024
Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế- Ảnh 1.

Thủ tướng đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

Để quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, tại Công văn số 4808/VPCP-KTTH ngày 9/7/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính, theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao khẩn trương tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp kịp thời, phù hợp, hiệu quả để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Thủ tướng Chính phủ phân công nhiệm vụ cho Bộ trưởng Bộ Công an

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 613/QĐ-TTg phân công đồng chí Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an là Thành viên Chính phủ chủ trì làm việc với 2 địa phương (thành phố Đà Nẵng và tỉnh Hưng Yên) về tình hình, giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu, tháo gỡ các khó khăn về nhà ở xã hội, thị trường bất động sản, kỷ luật, kỷ cương hành chính… và các vấn đề khác nổi lên trên địa bàn.

Sửa đổi quy định chuẩn nghèo đa chiều

Tại Thông báo 309/TB-VPCP, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã có ý kiến về Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 07/2021/NĐ-CP quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát lại các quy định hiện có và thống nhất lại nội dung, nội hàm của khái niệm "Người có thu nhập thấp" với tinh thần là để triển khai không vượt quá số ngân sách đã có được quy định.

Công nhận kết quả rà soát tiêu chí đô thị loại I thành phố Hải Phòng

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Văn bản số 488/ TTg-CN ngày 10/7/2024 công nhận kết quả rà soát tiêu chí phân loại đô thị loại I đối với thành phố Hải Phòng mở rộng nội thành gồm các quận hiện hữu (Hồng Bàng, Ngô Quyền, Kiến An, Hải An, Đồ Sơn, Dương Kinh, Lê Chân) và toàn bộ phạm vi hành chính huyện An Dương như đề nghị của Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Từ ngày
- đến ngày