Trần Long 20/06/2023 19:40

Đẩy mạnh Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2030

(Chinhphu.vn) - Theo Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2030 được ban hành theo Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 5/1/2023, Chính phủ đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng doanh thu cung cấp sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng đạt bình quân 10%/năm trong giai đoạn 2023 - 2030.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Ông Bùi Gia Anh, Tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho biết, Chính phủ đã và đang tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp bảo hiểm phát triển đa dạng các dòng sản phẩm mới, lấy khách hàng làm trọng tâm nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu đa dạng của các tổ chức, cá nhân trong nhiều hoạt động kinh tế và đời sống. Bên cạnh đó, ngành bảo cũng đẩy mạnh một số giải pháp đồng bộ góp phần ổn định an sinh xã hội.

Đẩy mạnh Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2030 - Ảnh 1.

Chính phủ đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng doanh thu cung cấp sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng đạt bình quân 10%/năm trong giai đoạn 2023 - 2030.

Theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, năm 2023 được xem là một năm khó khăn của nền kinh tế nói chung và ngành bảo hiểm nói riêng trước những biến động của thị trường tài chính trong và ngoài nước. Tuy nhiên với sự nỗ lực của toàn ngành, thị trường bảo hiểm trong những tháng đầu vẫn đạt được một số kết quả tương đối khả quan. Theo đó, 5 tháng đầu năm 2023, thị trường bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế khoảng 714.597 tỷ đồng; Chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 31.171 tỷ đồng.

Từ ngày
- đến ngày