Đào Tuấn 17/11/2023 18:37

Đảm bảo quyền tiếp cận nguồn nước sạch an toàn, bền vững cho người dân

(Chinhphu.vn) - Cần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động cấp nước bảo đảm quyền được tiếp cận nguồn nước sạch của người dân; đồng thời cần thể chế hóa các cơ chế, chính sách để huy động các nguồn lực đầu tư và vận hành công trình cấp ở khu vực nông thôn, các khu vực khó khăn về nguồn nước, dân cư phân tán.

Đây là ý kiến của nhiều thành viên Chính phủ, đại diện lãnh đạo bộ, ngành khi thảo luận về đề nghị xây Luật Cấp, thoát nước tại Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật sáng 17/11.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, để đảm bảo được việc tiếp cận nguồn nước sạch của người dân, trong dự thảo Luật Cấp, thoát nước cần bổ sung thêm phạm vi điều chỉnh cũng như các nội dung chính sách liên quan đến vấn đề quản lý chất lượng nước sạch, trong đó cần quy định rõ các chính sách liên quan đến kiểm soát chất lượng nước sạch, chính sách phát triển các phòng thí nghiệm đạt chuẩn và xây dựng các quy chuẩn chất lượng nước sạch.

Liên quan đến vấn đề cấp nước cho khu vực nông thôn, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Hoàng Hiệp, nêu thực trạng hiện nay đang tồn tại song song hai quy chuẩn, đó là quy chuẩn nước sạch và quy chuẩn nước hợp vệ sinh.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, mục tiêu phấn đấu 95 % dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh là hoàn toàn có thể đạt được, tuy nhiên trong 95% đó chỉ có 52% được sử dụng nước đạt quy chuẩn nước sạch của Bộ Y tế. Đây là một thực tế mà dự thảo Luật Cấp, thoát nước cần phải tính đến và có giải pháp phù hợp để huy động được các nguồn lực đầu tư cho cấp nước sinh hoạt nông thôn.

Đảm bảo quyền tiếp cận nguồn nước sạch an toàn, bền vững cho người dân - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật Tháng 11/2023.

 

Từ ngày
- đến ngày