Phạm Tiến Quân 17/03/2022 20:54

Đảm bảo nguồn xăng dầu cho mục tiêu phát triển bền vững

(Chinhphu.vn) - “Sản xuất, nhập khẩu và phân phối” là ba lĩnh vực mà Chính Phủ đã có những giải pháp nhằm bảo đảm đủ nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất và đời sống, giá cả vận hành theo cơ chế thị trường nhưng có kiểm soát, điều tiết của nhà nước để bảo đảm vĩ mô. Đây là một trong những phát biểu giải trình của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào ngày 17/03.

Trong phiên chất vấn, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã trình bày một loạt những giải pháp nhằm đảm bảo nguồn cung xăng dầu như vấn đề phân phối, sản xuất, nhập khẩu, vấn đề điều hành giá xăng dầu… Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng nhấn mạnh giải pháp dài hạn là phải: Dứt khoát phải làm chủ mặt hàng xăng dầu và sản xuất trong nước.

Từ ngày
- đến ngày