Đào Tuấn 09/03/2023 10:45

Cơ sở pháp lý để tìm tiếng nói chung giữa nhà đầu tư trái phiếu và doanh nghiệp phát hành

(Chinhphu.vn) - Đáp ứng mong đợi và kỳ vọng của nhiều doanh nghiệp và giới đầu, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 08/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với một số điểm mới

Cụ thể, Nghị định bổ sung quy định, đối với trái phiếu chào bán tại thị trường trong nước, trường hợp doanh nghiệp phát hành không thể thanh toán đầy đủ, đúng hạn nợ gốc, lãi trái phiếu bằng đồng Việt Nam theo phương án phát hành đã công bố cho nhà đầu tư, doanh nghiệp có thể đàm phán với người sở hữu trái phiếu để thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn bằng tài sản khác.

Nghị định cũng quy định bổ sung thêm: Trường hợp kéo dài kỳ hạn của trái phiếu thì thời gian tối đa không quá 2 năm so với kỳ hạn tại phương án phát hành trái phiếu đã công bố cho nhà đầu tư. Tất nhiên, các quy định này được đưa ra trên nền tảng phải được người sở hữu trái phiếu chấp thuận.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, khi đi vào cuộc sống Nghị định sẽ đem lại những điều kiện phù hợp với tình hình thị trường hiện tại, giúp minh bạch hóa các quy định của pháp luật có liên quan và đặc biệt là tạo điều kiện cho cả nhà đầu tư và doanh nghiệp phát hành có thể có những quy định rất rõ ràng về mặt pháp lý để xử lý những vấn đề liên quan đến thị trường phát sinh trong thời gian vừa qua.

Cơ sở pháp lý để tìm tiếng nói chung giữa nhà đầu tư trái phiếu và doanh nghiệp phát hành  - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi: Nghị định số 08/2023/NĐ-CP có nhiều điểm mới quan trọng, khơi thông thị trường trái phiếu.

 

Từ ngày
- đến ngày