Hoàng Thu Trang 21/07/2023 14:13

Chuyển hướng chính sách tiền tệ nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

(Chinhphu.vn) - Trong 2 năm vừa qua có rất nhiều biến động và nhiều yếu tố "đa khủng hoảng" xảy ra trên thế giới cũng như trong nước. Đối mặt với những thách thức đó, Việt Nam đã có những điều chỉnh về mặt chính sách kinh tế vĩ mô nói chung và chính sách tiền tệ nói riêng phù hợp với bối cảnh, với thời điểm, mức độ và những khó khăn của nền kinh tế.

Trong 2 năm vừa qua có rất nhiều biến động và nhiều yếu tố gọi là "đa khủng hoảng" xảy ra trên thế giới cũng như trong nước. Đối mặt với những thách thức đó, Việt Nam đã có những điều chỉnh về mặt chính sách kinh tế vĩ mô nói chung và chính sách tiền tệ nói riêng phù hợp với bối cảnh, với thời điểm, mức độ và những khó khăn của nền kinh tế. Có thể thấy những chỉ đạo của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ thời gian qua sát với tình hình cả quốc tế và trong nước. 

Tại phiên họp Chính phủ tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu ưu tiên hơn cho mục tiêu tăng trưởng, thúc đẩy 3 động lực tăng trưởng là đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng, gắn với ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm đời sống nhân dân, tạo điều kiện cho kinh tế phát triển. 


Từ ngày
- đến ngày