Hoàng Thu Trang 18/05/2022 09:44

Chuyển đổi số trong lĩnh vực khí tượng thủy văn nhằm cảnh báo sớm và cảnh báo đúng rủi ro thiên tai

(Chinhphu.vn) - Theo các chuyên gia trên thế giới, chuyển đổi số của ngành Khí tượng thủy văn (KTTV) có tiềm năng, dư địa rất lớn, chỉ sau lĩnh vực quân sự. Chính vì vậy, hiện đại hóa công nghệ quan trắc, truyền tin, dự báo KTTV là nhiệm vụ hàng đầu của ngành KTTV hiện nay, đặc biệt là ứng dụng công nghệ 4.0 trong hoạt động chung của ngành.. Theo GS.TS Trần Hồng Thái – Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV, với các hiện tượng thời tiết, thiên tai nguy hiểm, việc số hóa các thiết bị là điều tất yếu.

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của biến đổi khí hậu và thiên tai cực đoan, vì vậy, cảnh báo sớm và cảnh báo đúng là việc hết sức quan trọng. 

Chuyển đổi số lĩnh vực khí tượng thủy văn để đánh giá đúng các rủi ro thiên tai - Ảnh 1.

GS.TS Trần Hồng Thái – Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV - Bộ TN&MT

Để có được bản tin dự báo chính xác, việc xử lý số liệu là khâu hết sức quan trọng, vừa đảm bảo tính đồng bộ, kịp thời, thống nhất và chính xác. Do vậy, các công nghệ của chúng ta cũng đang từng bước chuyển sang số hóa để Kịp thời thông tin các rủi ro thiên tai sẽ góp phần giảm nhẹ thiệt hại do chủ động phòng chống và phòng chống đúng mức.


Từ ngày
- đến ngày