Hoàng Thu Trang 18/08/2023 09:05

Chuyển đổi năng lượng, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng

(Chinhphu.vn) - Tại Phiên họp lần thứ 4 của Ban chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ và các đối tác xây dựng và hoàn thành Kế hoạch trong tháng 9 năm 2023. Cho tới nay dự thảo Kế hoạch huy động nguồn lực thực hiện JETP đã được xây dựng.

Cuối năm 2022, Tuyên bố Đối tác Chuyển đổi Năng lượng Công bằng (JETP) đã được Việt Nam và các nước trong, ngoài G7 thông qua và công bố trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-EU. Việt Nam là nước thứ 3, sau Nam Phi và Indonesia thông qua Tuyên bố này. Thực hiện Tuyên bố JETP, các đối tác quốc tế sẽ giúp Việt Nam hoàn thiện chính sách nhằm thu hút đầu tư vào chuyển đổi và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, củng cố hạ tầng lưới điện, giáo dục và đào tạo nghề, huy động tham gia của khu vực tư nhân vào phát triển các trung tâm năng lượng tái tạo, lưu trữ, cất trữ và sử dụng các-bon, sản xuất thiết bị và pin lưu trữ năng lượng, sản xuất hydrogen xanh và amoniac xanh, phát triển điện gió ngoài khơi…

Chuyển đổi năng lượng, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng - Ảnh 1.

Hình minh họa

Để triển khai thực hiện Tuyên bố JETP, Ban Thư ký JETP đã được thành lập tại Quyết định số 845/QĐ-TTg ngày 14/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai Tuyên bố JETP, trong đó xác định rõ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu và phân công trách nhiệm cụ thể cho các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện. 

Kế hoạch huy động nguồn lực thực hiện Tuyên bố JETP là cơ hội để vạch ra con đường hiện thực hóa tham vọng của Việt Nam về chuyển đổi năng lượng công bằng giúp thúc đẩy tăng trưởng, hỗ trợ các mục tiêu kinh tế-xã hội của quốc gia, đồng thời tăng cường an ninh năng lượng và năng lực cạnh tranh. 

Từ ngày
- đến ngày