Đào Tuấn 11/12/2022 09:30

Chương trình OCOP, đòn bẩy để phát triền, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX

(Chinhphu.vn) - Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sau hơn 4 năm triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP (Chương trình OCOP), đến nay, 63/63 tỉnh thành đã tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm. Cả nước đã có 8.565 sản phẩm đạt 3 sao trở lên. 4.392 chủ thể OCOP có sản phẩm đạt 3 sao trở lên.

Chương trình OCOP đã có những tác động tích cực đến phát triển kinh tế nông thôn, góp phần chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ sang sản xuất theo hướng liên kết chuỗi giá trị theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, có truy suất nguồn gốc và theo nhu cầu thị trường. Cũng thông qua chương trình OCOP đã thúc đẩy phát triển các loại hình dịch vụ và nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX nông nghiệp. Ở các địa phương đã hình thành các vùng chuyên canh lớn. Nhiều HTX đã tham gia các trang thương mại điện tử để xúc tiến thương mại; sử dụng các ứng dụng mạng xã hội để thông tin, quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm. Nhiều sản phẩm OCOP của các HTX đã, đang được phân phối rộng rãi tại các siêu thị, nhà hàng, các cơ sở kinh doanh trên cả nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả bước đầu, thì ở nhiều địa phương, vai trò của các HTX trong xây dựng và phát triển sản phẩm OCOP vẫn còn nhiều hạn chế. Tính chung trên địa bàn cả nước, số lượng sản phẩm OCOP do các HTX làm chủ thể mới chiếm khoảng 40%.

Chương trình OCOP, đòn bẩy để phát triền, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX   - Ảnh 1.

Ở nhiều địa phương, vai trò của các HTX trong xây dựng và phát triển sản phẩm OCOP vẫn còn nhiều hạn chế.

 

Từ ngày
- đến ngày