Một số chỉ tiêu cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ

Chương trình hành động của Chính phủ cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025: Một số chỉ tiêu

(Chinhphu.vn) - Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế.

Bài viết Dương Tiễn

26/04/2022 08:10
Chương trình hành động của Chính phủ về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 - Ảnh 1.