Đào Tuấn 19/09/2023 18:18

Chú trọng bảo vệ môi trường khu công nghiệp ngay từ khâu xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư

(Chinhphu.vn) - Trong những năm gần đây, với việc nhiều quy định về bảo vệ môi trường được thực thi ngày càng chặt chẽ hơn, nhất là từ khi Luật Bảo vệ môi trường 2020 đi vào cuộc sống, công tác bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp ở nước ta đã có sự cải thiện đáng kể.

Theo ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Vụ trưởng Vụ Môi trường, Bộ Tài Nguyên và Môi trường, một trong những kết quả nổi bật là  tư duy về phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã có bước tiến lớn, chuyển từ bị động ứng phó sang chủ động kiểm soát các nguồn có nguy cơ gây ô nhiễm cao.

Bên cạnh đó, công tác kiểm soát môi trường các khu công nghiệp đạt bước tiến quan trọng, tỷ lệ khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải đạt 91 %. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Nghị định số 08 năm 2020 đã phân nhóm các dự án đầu tư, trong đó tập trung kiểm soát 17 loại dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao và 11 loại dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường; đồng thời quy định lộ trình áp dụng kĩ thuật tốt nhất hiện có đối với một số loại hình sản xuất.

Để nâng cao hiệu quả quản lý môi trường đối với các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, theo lãnh đạo Vụ Môi trường, thời gian tới, các bộ, ngành có liên quan cùng các địa phương cần tiếp tục rà soát bổ sung và tiếp tục điều chỉnh hệ thống văn bản pháp luật về môi trường nhằm phát huy hiệu lực, hiệu quả của các quy định trong Luật bảo vệ môi trường 2020. Trong đó, cần quan tâm sửa đổi, bổ sung một số nhóm cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích phát triển áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ hiện đại và quy trình sản xuất ít chất thải, công nghệ sạch, ít gây ô nhiễm môi trường; Đồng thời cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống tiêu chí về môi trường phục vụ lựa chọn loại hình, công nghệ sản xuất, bảo đảm giảm thiểu tối đa nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. 

Chú trọng bảo về môi trường khu công nghiệp ngay từ khâu xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư  - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Vụ trưởng Vụ Môi trường, Bộ Tài Nguyên và Môi trường.

 

Từ ngày
- đến ngày