Trần Thơm 08/09/2023 18:38

Chính phủ ban hành qui định mới về mức phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

(Chinhphu.vn) - Chính phủ mới đây đã ban hành Nghị định 67/2023/NĐ-CP ngày 6/9/2023 quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Chính phủ ban hành qui định mới về mức phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Chính phủ ban hành qui định mới về mức phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới - Ảnh 1.

Điều kiện, mức phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Chính phủ mới đây đã ban hành Nghị định 67/2023/NĐ-CP ngày 6/9/2023 quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng. Trong đó, Nghị định quy định mức phí bảo hiểm đối với mô tô 2 bánh từ 50cc trở lên là 60.000 đồng, xe ô tô không kinh doanh vận tải dưới 6 chỗ là 437.000 đồng, từ 6-11 chỗ là 794.000 đồng... Nghị định có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lập tập trung gỡ vướng, triển khai các dự án trọng điểm ngành giao thông

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo 368/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp lần thứ 7 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải. Tại Thông báo này, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần chủ động trong triển khai công việc, vướng mắc ở cấp nào, cấp đó chủ động giải quyết, giải quyết có thời hạn không đùn đẩy trách nhiệm, không chuyển việc thuộc nhiệm vụ của mình lên cấp trên, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như công tác giải phóng mặt bằng; vật liệu xây dựng thông thường; vốn cho các dự án…

Quy chế hoạt động Hội đồng điều phối vùng trung du và miền núi phía Bắc

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang - Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng trung du và miền núi phía Bắc vừa ký Quyết định số 55/QĐ-HĐĐPTDMNPB ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối vùng trung du và miền núi phía Bắc. Quy chế này quy định về tổ chức hoạt động và phối hợp của Hội đồng điều phối vùng trung du và miền núi phía Bắc nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ để thực hiện mục tiêu định hướng phát triển xanh, bền vững và toàn diện vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Từ ngày
- đến ngày